Министърът на образованието Красимир Вълчев ще участва в Младежкия икономически форум в УНСС

От 11 до 13 ноември 2019 г. в Университета за национално и световно стопанство ще се проведе най-големият икономически форум за студенти и млади хора в България. За шестнадесета поредна година форумът ще даде възможност на младежите активно да участват в обсъждането и решаването на основни икономически проблеми за страната, както и да се засили връзката между студентите и бизнеса. В рамките на три поредни дни студенти и млади хора от цялата страна ще могат да се запознаят с успели представители от бизнеса и тяхната работа. Във фокуса на Младежки икономически форум са заложени три групи – успели представители на бизнеса ,на политиката и на журналистиката.

Официалното откриване на събитието ще бъде на 11 ноември от 10:00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС, където студентите ще могат да се включат в свободна дискусия с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, който ще говори за перспективите и предизвикателствата пред висшето образование 30 години след началото на прехода.

В рамките на форума, посветен на перспективите и предизвикателствата на България след началото на прехода, тема за разговор във втория ден на формата ще бъде „ 30 години пазарна икономика в България“ , където председателят на българския форум на бизнес лидерите г-н Левон Хампарцумян и подуправителят на БНБ, управление „Емисионно” г-н Калин Христов ще коментират. За промените в журналистиката след началото на прехода в последния ден от форума ще говорят, гост – лекторите г-н Любен Дилов син, г-н Мартин Карбовски и г-н Ивайло Цветков.

Достъпът до лекциите е свободен и не се изисква предварителна регистрация.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС