Илиян Чабуклийски е новият председател на Студентския съвет при УНСС, мандат 2023 – 2025 г.

На 24ти април, по време на първия обучителен семинар за членовете на Студентски съвет за мандат 2023-2025г., се проведе и първата редовна сесия за мандата.

„Общото събрание на Студентския съвет направи важния избор на ръководство, което да я води и представлява организацията през следващите две години.“

За председател на организацията бяха издигнати две кандидатури: Калоян Стефанов, студент трети курс, специалност „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на анлийски език и Илиян Чабуклийски, докторант в катедра „Недвижима собственост“.


След представянето на мандатната програма на двамата кандидати, те имаха възможността да отговорят на въпроси, зададени от членовете, присъстващи на сесията.

След гласуване, Илиян Чабуклийски бе избран за председател на Студентски съвет при УНСС за мандат 2023-2025г.: „Благодаря ви, колеги, за гласуваното доверие. За мен тази позиция значи отговоност и дълг към студентската общност на нашия университет. Щастлив съм, че ще имам възможността да ръководя Студентския съвет през следващите 2 години. Надявам се да успеем да се превърнем в сплотен екип и да постигнем целите, които си заложим през следващите месеци.“

За секретар на организацията, бе избран Калоян Стефанов. С единодушно гласуване бе приет и екипа за студентския сенат, предложен от новоизбрания председател: Тони Стоянова, студентска четвърти курс, специалност “ Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“, Габриела Методиева, студентска трети курс, специалност „Международни икономически отношения“, Максим Садинов, студент трети курс, специалност „Финанси“, Александър Чанков, студент трети курс, специалност „Финансов контрол“ и Даниел Желязков, студент трети курс, специалност „Бизнес информатика“.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС