Новоизбраният Студентски съвет се срещна с ректорското ръководство по време на първия си обучителен семинар

В периода 23 – 25 април, в гр. Дряново, се проведе първия обучителен семинар за членовете на Студентски съвет при УНСС, в мандат 2023-2025г.

През първия ден от семинара, за членовете на Студентския съвет бяха организирани разнообразни обучения, подчертаващи колко важни са екипната работа, разбирателството, уважението и дискусиите между тях. Във втората част от програмата през първия ден, членовете на Студентския съвет имаха възможността да присъстват на лекциите изнесени от: г-н Даниел Парушев, председател на Националното представителство на Студентските съвети в Република България, чиято лекция бе на тема – „Перспективи и предизвикателства пред висшето образование в България“ и доц. Драгомир Стефанов, главен секретар по социално-битови въпроси на учащите и чуждестранни студенти, с лекция на тема – „Актуални проблеми пред студентското самоуправление в УНСС“.

През първата половина на втория ден от обучителния семинар се проведе първата редовна сесия на Студентския съвет за мандата. Председателят на организацията, за мандат 2021-2023г. – г-н Ангел Стойков, представи отчета на ръководството за периода, след което изказа своите благодарности към хората, с които е работил през изминалите две години: „Обичам да казвам, че не е важен човекът, а какво стои зад него. Аз имах огромната възможност и щастието зад мен да застанат хора с капацитет, знания и умения. Благодаря Ви за позитивните изказвания по свой адрес, които чух. Вашите думи доказват, че моята работа и тази на екипа ми е била ползотворна и оценена.“ – каза той, по повод многобройните изказвания и коментари в залата, свързани с отчета на ръководството.

Ангел Стойков, председател на организацията, мандат 2021 – 2023г. бе награден от г-н Даниел Парушев, председател на Националното представителство на студентските съвети с най – високото отличие на националната организация във връзка с приноса му към студентското самоуправление през изминалия му мандат.

След избора на ново ръководство (прочетете тук), г-н Илиян Чабуклийски, председател на организацията за мандат 2021 – 2023г., имаше възможността да представи пред присъстващите своите идеи, виждания и програма за следващите месеци.

През втората половина на деня се проведе среща-дискусия с представителите на ректорското ръководство на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС, проф. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, проф. д-р Матилда Александрова, заместник-ректор по учебната дейност, доц. Росен Кирилов, заместник-ректор по дигитализация и киберсигурност, доц. д-р Михаил Мусов, заместник-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество и проф. д.и.н. Кирил Стойчев, Помощник-ректор на УНСС.

Ръководството поздрави членовете на Студентския съвет и новоизбраното му ръководство, както и благодари на досегашното за безпроблемното и активно партньорство през годините. То представи пред студентите планираните им последващи политики и актуалната обстановка в УНСС. Членовете на СС имаха възможността да зададат въпроси, да изразят активни позиции по проблемите и да споделят мнението на своите колеги. Сред основните акценти бяха качеството на обучение, материалната база в университета и студентските общежития,  проблемите, предстоящи пред програмата „ЕРАЗЪМ+“, активното участие на студентите в програмата “ENGAGE.EU” и връзките на университета с бизнеса и водещи работодатели.

През третия и последен ден от семинара по програма се проведоха две срещи–дискусии. Първата част бе на тема „Актуални въпроси и нововъведения в УНСС“, която се води от проф. Цветана Стоянова, и  запозна в подробности студентите с проблемите, актуалната обстановка и новостите, които предстоят в университета.

Основната тема на втората среща бе „Общежитията – актуално състояние, проблеми и предизвикателства и стратегия за развитие и управление на студентските общежития и столове.“, като студентите имаха възможност да се запознаят с  подробности по темата от доц. Драгомир Стефанов и г-н Пламен Пенев, изпълнителен директор на П“ССО“ към УНСС.

Сайтът се поддържа от администратора на Студентски съвет при УНСС